Registrering

Om Registrering i bokning.pargas.fi

För att kunna använda programmet och göra bokningsförfrågningar krävs personlig registrering. Det här gäller bokningar som är personliga, i en förenings, företags, eller skolas namn eller för en båtplats etc). Efter personlig registrering kopplas personen ifråga till en förening, skola, företag etc så att bokningen går i rätt verksamhets namn.

En person kan även vara kopplad till flere olika instanser. Exempel: Förening Bokning rf och Pargas grundskola och Företaget Bokning Oy. I fortsättningen då en bokningsförfrågan görs (då personen är registrerad och kopplad) kan man välja i vilket namn (förening, skola företag etc) bokningsförfrågan görs i.

Om bokningsförfrågan gäller en ny förening, företag eller skola etc som inte redan finns i bokningsprogrammet behöver vi få uppgifter om föreningen, företaget eller skolan. Det här görs av personen som gör bokningen eller ansvarar för organoisationens verksamhet. Registrering i systemet av föreningen, företaget eller skolan görs av admin för bokning.pargs.fi Det här för att prissättningar och faktureringsuppgifter skall bli rätt.


Registrering i korta steg:

1. Registrera dig under MINA BOKNINGAR innan du gör en bokningsförfrågan (eller registrera dig först och boka sedan) HÄR

2. Meddela koppling till förening, företag, skola etc till sidan admin, HÄR.

3. Meddela uppgifter om förening, företag, skola etc till admin HÄR. 

Dina personuppgifter är skyddade genom att sidan använder Secure Sockets Layer (SSL)-protokollet för att hjälpa användare att skydda data vid överföring. En unik, krypterad kanal för privat kommunikation skapas på det annars offentliga internet. Vad är SSL, läs mer om SSL HÄR.