bokning.pargas.fi

Kvälls- och veckoslutsuthyrning av skol, idrotts och kulturutrymmen, Pargas stad läsåret 2023–2024

De som under läsåret 2023–2024 önskar fortlöpande hyra skolutrymmen och idrottsutrymmen ska lämna in sin ansökan elektroniskt på bokning.pargas.fi senast 28.5.2023. Ansökningsperioden öppnar måndagen den 15.5 och pågår till söndagen den 28.5. Beslut i ansökta tider fås inom juni månad.