PIUG Kultursal
Skolmästargatan 5
21600 Pargas

Specifikation:  Bilagor/Övrigt:
 • Konsert, teater, bio konference- och mötessal.
 • Publikläktare med 164 fasta sittplatser + 12 extra platser.
 • Max 250 personer i salen (publik, tekniker och artister tillsammans)
 • Ljud, Ljus & AV utrustning (se sidan Kultursalen teknik)
 • Kultursalen specifikation
 • Kultursalen numrerad platskarta 
 • Kultursalen är "obemannad" och en fast personal som vaktmästare, tekniker eller annan personal finns inte automatiskt tillgänglig vid bokningar av salen. Om så önskas, görs skild boknings- och kostnadsöverenskommes (tex biljettförsäljare eller tekniker från husets sida).

 

Hyreskostnader: Bokningsbar / Stängningar:
 • 150€ Publika evenemang (ingen personal) + 40 €/h för förberedande arbete/tekniker. Tiden för ett evenemang är kl. 12-23.
 • 6€/h Repetion och övningar.
 • 40€/h för teknikförberedelser och tekniker
 • 50€/h för biljettförsäljare
 • För specifierade kostander se sidan Om Kultursalen)
 • Alla dagar kl 8-23 (senare föreställningstider enligt överenskommelse).
 • 15.6 - 15.8 Stängt (eller enligt överenskommelse).
 


show piugpiug sitt

Kultursalen bokningar
Fia Isaksson
050 596 2601

Kultursalen & Teknik
Tom Grönroos
040 488 5746