PIUG Kultursal

Besök oss på Skolmästargatan 5, 21600 Pargas.

Specifikationer och bilagor

 • Konsert-, teater-, bio- konference- och mötessal.
 • Publikläktare med 164 fasta sittplatser.
 • Max 250 personer i salen (publik, tekniker och artister tillsammans)
 • Ljud-, ljus- & AV-utrustning (se Kultursalen teknik)
 • Kultursalen specifikation
 • Numrerad platskarta
 • Kultursalen är "obemannad". Fast personal som vaktmästare, tekniker eller annan personal finns inte automatiskt tillgänglig vid bokningar av salen. Om så önskas, görs en skild boknings- och kostnadsöverenskommelse (tex. biljettförsäljare eller tekniker från husets sida).

Hyreskostnader och bokningsbarhet

 • 150€ Publika evenemang (ingen personal) + 40 €/h för förberedande arbete/tekniker. Tiden för ett evenemang är kl. 12-23.
 • 6€/h Repetition och övningar.
 • 40€/h för teknikförberedelser och tekniker
 • 50€/h för biljettförsäljare
 • För specifierade kostnader se Om Kultursalen. Alla priser inkluderar 24%.
 • Alla dagar kl 8-23 (senare föreställningstider enligt överenskommelse).
 • 15.6 - 15.8 Stängt (eller enligt överenskommelse).
 • Prioritet ges till kulturenhetens egna evenemang.

Om en förening eller annan aktör önskar arrangera flera publika evenemang inom en kort tidsperiod, appliceras följande prissättning:

 • 150€/publikt evenemang för de första fem evenemangen (+ 40 €/h för tekniker vid det första tillfället)
 • 100€/publikt evenemang för de nästkommande fem evenemangen
 • 80€/publikt evenemang för alla ytterligare evenemang

lennon80 43   IMG 7597

Hyresgästen har även tillgång till andra våningens lobbyområde och alla dess faciliteter. I vissa fall kan det krävas samordning med andra aktiviteter som äger rum i idrottshallen.

Kontaktinformation

BokningarKultursalen & teknik
Lisa Taulio, kulturproducent
lisa.taulio@pargas.fi
040 488 5746
Anton Elmvik, teknisk producent
anton.elmvik@pargas.fi
040 765 8787