Kultur

Kontaktuppgifter:

Fia Isaksson, kulturchef
Bokningar gällande Kultursalen och Utställningsutrymmen
Tom Grönroos, kulturproducent
Bokningar gällande Kultursalen och Teknik
Fia Isaksson
050 5692601
Tom Grönroos
040 4885746