Uthyrning av skolutrymmen


Uthyrning av skolutrymmen, gymnastiksalar och bollhallar
I Pargas kommunområde har uthyrningen av gymnastiksalar och bollhallar skötts av skolbyrån i samråd med fritidssektorn. Från och med 1.1.2009 hyr enheten svenskspråkig utbildning bollhallarna i Nagu, Korpo och Houtskär av Servicetjänster. Hallarna används både av skolorna och föreningar. Uthyrning av Snäckan i Iniö sköts av informationssekreteraren.

De aktuella utrymmena kan uppdelas i fyra kategorier:

1. gymnastiksalar och bollhallar
2. specialutrymmen
3. övriga utrymmen
4. medborgarinstitutets utrymmen

Uthyrningen sker i följande prioritetsordning:

1. skolornas egen verksamhet
2. medborgarinstitutes verksamhet samt annan verksamhet i stadens regi
3. lokala föreningar
4. privatpersoner, företag och övriga

Uthyrningen handhas i fråga om skolutrymmen av skolornas rektorer. Beträffande gymnastiksalar och bollhallar sköts uthyrningen som omfattar hela läsår av skolbyrån och respektive utbildningschef. Möjligheten att hyra gymnastiksalar och bollhallar för följande läsår utannonseras i maj, varefter fritidssektorn bereder uthyrningsbeslutet. Vid uthyrningen av gymnastiksalar vardagar mellan kl. 16.00 och 20.00 samt under veckosluten mellan kl. 10.00 och 20.00 prioriteras behoven av idrottande juniorer.
Tillfälliga uthyrningar av gymnastiksalarna i skolbyggnaderna sköts i Pargas och Korpo av rektorerna, i Nagu av fritidssekreteraren och i Houtskär av infosekreteraren. Uthyrning av Snäckan i Iniö sköts av informationssekreteraren.


GYMNASTIKSALAR OCH BOLLHALLAR


Stadens egna inrättningar 0 €/h
Lokala föreningar
5 €/h

Privatpersoner och företag
20 €/h

SPECIALUTRYMMEN
• ADB-klasser
• Slöjdsalar
• Utrymmen för huslig ekonomi
• Skolcentrets matsal

Stadens egna inrättningar 0 €/h
Lokala föreningar 20 €/h
Privatpersoner och företag 40 €/h

ÖVRIGA UTRYMMEN
• t.ex. vanligt klassrum
Stadens egna inrättningar 0 €/h
Lokala föreningar 8 €/h
Privatpersoner och företag 16 €/h

MEDBORGARINSTITUTETS UTRYMMEN
• Kombila
Stadens egna inrättningar 0 €/h
35 €/ dag/ rum
290 €/ månad/ rum, inkl. adsl-förbindelse