Koulutilojen vuokraus


Koulutilojen, voimistelusalien ja palloiluhallien vuokraaminen
Koulutoimisto on hoitanut yhteistyössä vapaa-ajan toimen kanssa voimistelusalien ja palloiluhallien vuokrauksen Paraisten kunta-alueella. Ruotsinkielisen koulutuksen yksikkö on vuokrannut Nauvon, Korppoon ja Houtskarin palloiluhallit palvelutoiminnoilta 1.1.2009 lähtien. Hallit ovat sekä koulujen että urheiluseurojen käytössä. Iniön Snäckanin vuokrausta hoitaa tiedotussihteeri.

Kyseiset tilat voidaan jakaa neljään ryhmään:

1. Voimistelusalit ja palloiluhallit
2. Erikoistilat
3. Muut tilat
4. Kansalaisopiston tilat

Vuokrauksessa noudatetaan seuraavaa ensisijaisuusjärjestystä:

1. Koulujen oma toiminta
2. Kansalaisopiston toiminta sekä muu kaupungin johdolla tapahtuva toiminta
3. Paikalliset yhdistykset ja seurat
4. Yksityishenkilöt, yritykset ja muut

Koulujen rehtorit hoitavat koulutilojen vuokrauksen. Voimistelusalien ja palloiluhallien osalta koulutoimisto ja asianomainen opetuspäällikkö hoitavat koko lukuvuoden kattavan vuokrauksen. Mahdollisuudesta vuokrata voimistelusaleja ja palloiluhalleja tulevana lukuvuonna ilmoitetaan toukokuussa, minkä jälkeen vapaa-ajan toimi valmistelee vuokrauspäätöksen. Voimistelusalien vuokrauksessa urheilevien junioreiden tarpeilla on etusija arkisin klo 16.00:n ja klo 20.00:n sekä viikonloppuisin klo 10.00:n ja klo 20.00:n välisenä aikana.
Koulurakennusten voimistelusalien tilapäistä vuokrausta hoitavat Paraisilla ja Korppoossa rehtorit, Nauvossa vapaa-aikasihteeri ja Houtskarissa tiedotussihteeri. Iniön Snäckanin vuokrausta hoitaa tiedotussihteeri.


VOIMISTELUSALIT JA PALLOILUHALLIT

Kaupungin omat laitokset 0 €/h
Paikalliset yhdistykset ja seurat 5 €/h

Yksityishenkilöt ja yritykset 20 €/h

ERIKOISTILAT
• Atk-luokat
• Teknisen työn luokat
• Kotitalousluokat
• Koulukeskuksen ruokasali

Kaupungin omat laitokset 0 €/h
Paikalliset yhdistykset ja seurat 20 €/h
Yksityishenkilöt ja yritykset 40 €/h

MUUT TILAT
• esim. tavallinen luokkahuone
Kaupungin omat laitokset 0 €/h
Paikalliset yhdistykset ja seurat 8 €/h
Yksityishenkilöt ja yritykset 16 €/h

KANSALAISOPISTON TILAT
• Kombila
Kaupungin omat laitokset 0 €/h
35 €/ päivä/ huone
290 €/ kk/ huone, sis. adsl-yhteyden