Varausehdot Tilat

Paraisten kaupungin liikunta- ja kulttuuritilojen varausehdot

Vuokra- ja varausehdot tulevat voimaan varaustiedustelun käsittelyn jälkeen asiakkaan saatua varausvahvistuksen ja kyseisen tilan hallinnoijan vahvistettua varauksen.

Yleiset ehdot

1. Tiloja, laitteita ja laitoksia saa käyttää ainoastaan varauksessa ilmoitettuna ajankohtana ja varauksessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Asiakas on myös velvollinen noudattamaan tilan hallinnoijan antamia täydentäviä ehtoja ja ohjeita. Varauksen ylimenevältä ajalta laskutetaan jokainen alkava tunti taksan mukaisesti.

2. Tilat, laitteet ja laitokset vuokrataan siinä kunnossa kuin ne ovat. Asiakkaan tehtävänä on tehdä lopullinen arvio ja kantaa vastuu siitä, soveltuuko tila, laite tai laitos varattuun tarkoitukseen. Jos tilaa, laitetta tai laitosta ei ole voitu käyttää aiottuun tarkoitukseen asiakkaasta riippumattomista syistä, on tästä ilmoitettava hallinnoijalle 10 päivän kuluessa.

3. Tilan, laitteen tai laitoksen taikka muun omaisuuden vahingoittuessa asiasta on viipymättä tehtävä ilmoitus hallinnoijalle. Vahingosta voidaan vaatia korvausta.

4. Sopimusta tai käyttöoikeutta ei saa siirtää muille käyttäjille/vuokralaisille.

5. Vuokralaisen on ilmoitettava henkilö- ja osoitetiedot, kotipaikka ja muut joko itseään tai kyseistä toimintaa, esimerkiksi urheiluseuraa tai yritystä koskevat yhteystiedot. Osoite- tai muiden tietojen muuttuessa muutoksesta on ilmoitettava välittömästi kirjallisesti.

6. Vuokralaisen on nimettävä yhteyshenkilö, joka vastaa tarkoitetusta toiminnasta. Yhteyshenkilö vastaa turvamääräyksistä informoinnista osallistujille ja tilan, laitteen tai laitoksen muiden ohjeiden noudattamisesta.

7. Alkoholin nauttiminen on kiellettyä, mikäli asiasta ei ole erikseen sovittu. Voimassa on myös yleinen tupakointikielto, tosin tupakoida voi erikseen osoitetussa paikassa.

8. Hallinnoijalla on oikeus kieltäytyä varauksesta, jos voidaan todennäköisin syin olettaa, että varauksesta voi aiheutua järjestyshäiriöitä tai laittomuuksia tilalle, laitteelle tai laitokselle. Jos varaus on jo tehty, hallinnoijalla on oikeus purkaa varaus mainituista syistä milloin tahansa. Asiakkaalla ei tällaisissa tapauksissa ole oikeutta korvaukseen.

9. Vuokralaisen on kirjallisesti (sähköisesti) irtisanottava sopimus tai ilmoitettava peruuntumisesta kyseisen tilan, laitteen tai laitoksen hallinnoijalle 14 päivän kuluessa. Jos varaus peruuntuu määräajan (14 päivän) kuluessa, varauksesta ei veloiteta maksua.