Om Kultursalen

Uthyrning av kultursalen i PIUG

 • Kultursalen är främst till för publika evenemang. 
 • Repetitioner kan hållas i utrymmet men de bör alltid ge rum för föreställningar, konserter, föreläsningar och andra publika evenemang. 
 • Repetitioner inför publika evenemang prioriteras framom andra repetitioner och icke publika evenemang.
 • Kulturnämndens egen verksamhet prioriteras
 • Hyresgäst bör använda minst en timme av tekniker som staden hänvisar till, och fakturerar för, om man inte kan visa att man anlitar en egen sakkunnig tekniker som staden godkänner.
 • Inom maj månad kan föreningar och andra kulturaktörer anhålla om att få hyra utrymmet under inkommande hösttermin och inom oktober månad för inkommande vårtermin.
 • Förening eller annan aktör som hyr kultursalen får också använda aula-utrymmet i andra våningen, samt all utrustning där. Hyresgästen bör dock i vissa fall komma överens om användningen med aktörer som arrangerar matcher, turneringar och tävlingar i idrottshallen.


Hyror för Kultursalen
Priserna inkl. moms 24%

 • Hyran för repetitioner är 6 €/timmen.
 • Hyra för publika evenemang, 150€. Tiden för ett evenemang är kl. 12-23.
 • Bygg eller repetitionstider före och efter evvenemangstiden 12-23€ 6€/timmen.
 • Tekniker från husets sida till förberedelse, bygg, evenemang eller riv efter evenemang 40 €/timmen. OBS om stadens teknik används måste tekniker finnas på plats vid bygg och riv.


Vill förening eller annan aktör arrangera fler publika evenemang under en kortare tidsperiod är hyran enligt följande:

 • 150 € (+ 40 €/timmen för tekniker för den första tillställningen) / publik tillställning för de fem första tillställningarna,
 • 100 €/ publik tillställning för de fem påföljande tillställningarna
 • 80 € / publik tillställning för de påföljande tillställningarna
 • Hyran för repetitioner är 6 €/timmen.


Andra verksamhetssektorer i staden erhåller 35 % rabatt på priset för publika evenemang men även de måste anlita av staden hänvisad tekniker om man inte anlitar en egen sakkunnig tekniker.