Björkhagens Gräsplan
Rönnvägen 24, 21600 Pargas

- 70 x 100 m, gräsplan
 Bjorkhagens grasplan

Kontakt/Bokningar: Planskötare:

Mikael Enberg   
040 4886070

Christer Grunér
050 596 2602

040 488 5757
050 596 2610