bokning.pargas.fi

För att förhindra spridningen av det mycket smittsamma corona-viruset COVID-19 är alla idrottsanläggningar inomhus (bollhallar, ishall, gymnastiksalar i skolorna, gym etc.) STÄNGDA 17.3-31.5.2020. På www.pargas.fi hittar ni uppdaterad information om situationen i Pargas.