Kultursalen

  • Kultursalen fungerar som konsert, teater, bio och mötessal. 
  • I salen finns en publikläktare med 164 fasta sittplatser samt 12 extra platser. 
  • I salen får högst 250 personer vistas (publik, tekniker och artister tillsammans räknat)
  • Kultursalen är "obemannad" och en fast personal som vaktmästare, tekniker eller annan personal finns inte automatiskt tillgänglig vid bokningar av salen om ej annat överenskommes (tex biljettförsäljare eller tekniker från husets sida).

    show piug  piug sitt


Kontakt:

Kultursalen bokningar
Fia Isaksson
050 596 2601

Kultursalen & Teknik
Tom Grönroos
040 488 5746