Registerbeskrivning

Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

Registrets namn
Kundregister i administrationsprogrammets för Båtplatser och Utrymmesbokningar

Registeransvarig
Pargas Stad/Kulturenheten och Tekniska enheten

Registrets ansvarsperson
Huvudadministratörerna vid enheterna

Registerärenden sköts av
Enheternas personal

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna samlas in för att entydigt kunna identifiera användare av tjänster, platser och utrymmen så att avgifter och kostnader riktas till
rätt person/verksamhet.

Registrets datainnehåll

Obligatoriska uppgifter
För- och efternamn
Personsignum
Adress
E-post
Mobiltelefon
Eventuell personlig koppling till företag, förening, skola eller annan verksamhet (gäller endast utrymmesbokningar)

Används för
Identifiering av användare
Fakturering
Postning och fakturering
Användarnamn i anmälningssystemet samt kontakt
För meddelanden direkt till person
Bokningsförandet

Rutiner för insamlande av uppgifter
Personuppgifter samlas in vid obligatorisk registrering i programmet för användning.

Utlämnande av personuppgifter
Informationen i registret överlåts inte till utomstående part förutom till myndigheter som på lagstadgade grunder samlar in data om verksamheten.

Principer för skyddandet av registret
All registrering av uppgifter i anmälningsskedet går via en säker SSL-skyddad https-förbindelse. Användningen av kursadministrationsprogrammet är skyddat med användarnamn och lösenord. Uppgifterna förvaras i registrets databas.

Granskningsrätt
Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt att veta vilka uppgifter om honom/henne som lagrats i registret. En skriftlig, undertecknad ansökan om rätt att få granska uppgifterna bör sändas till följande adress:

Båtplatser,
Pargas stad, teknikenheten
Strandvägen 28
21600 Pargas

Utrymmen,
Pargas stad, kulturenheten
Strandvägen 28
21600 Pargas