Snäckviken

01.01.2019
31.12.2019
(ingen)

Info:

Kalkvägen 1 / Kalkkitie 1

P-plats / P-paikka

Sophantering / Jätteidenkäsittely

Port till bryggan / Portti laiturille